Anna Kucińska-Chahwan

Posiada specjalizację z położnictwa i ginekologii oraz specjalizację z genetyki klinicznej.

Anna Kucińska - Chahwan

Specjalizacja

Główny obszar zainteresowań to diagnostyka ultrasonograficzna i prenatalna, genetyczne przyczyny wad płodu, niepowodzeń ciążowych i niepłodności, a także zagadnienia dotyczące patologii ciąży (nadciśnienie tętnicze, hypotrofia, konflikt serologiczny i inne).

Wykształcenie

Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski – Dyplom Lekarski rok 1998
Specjalizacja z położnictwa i ginekologii – tytuł specjalisty rok 2007
Specjalizacja z genetyki klinicznej – tytuł specjalisty rok 2013
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) do wykonywania badań USG w zakresie położnictwa i ginekologii
Certyfikat Fetal Medicine Foundation (FMF) do wykonywania badań USG w I trymestrze ciąży (nr 62744)

Praktyka zawodowa i działalność dydaktyczna:

Poza CM Fertina pracuje w Poradni Wad Płodu Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz w Zakładzie Genetyki Instytutu Matki i Dziecka (IMiD) w Warszawie.
W Poradni Wad Płodu zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną ciąż o nieprawidłowym przebiegu oraz przeprowadza amniopunkcje, biopsje kosmówki i inne zabiegi prenatalne, a także udziela prenatalnych konsultacji genetycznych.
W Zakładzie Genetyki analizuje badania genetyczne wykonane metodą sekwencjonowania eksomowego (WES).
Jest autorką i współautorką wielu publikacji w indeksowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych.
Prowadzi szkolenia lekarzy z zakresu ultrasonografii.

Rozpocznij swoje starania z Fertiną

Wiemy jak stresująca może być droga od decyzji o posiadaniu dziecka do szczęśliwego rozwiązania i jak ważny jest wybór właściwej opieki, przy której będziecie czuć się komfortowo, a szanse na urodzenie zdrowego dziecka będą największe.

Nasz zespół lekarzy specjalizujących się w leczeniu niepłodności i badaniach prenatalnych oraz doświadczonych położnych pomoże wam we wszystkich etapach tej drogi, poczynając od wstępnej oceny pary, przez diagnozę, wykonanie niezbędnych badań, wspólne wypracowanie szczegółowego planu leczenia, śledzenie postępów, aż do wykonania badań prenatalnych i przygotowania do porodu.

Fertina - ciąża
Scroll to Top