Wyznacz termin badania USG

Kalendarz pomaga pacjentom naszej Kliniki oszacować optymalny termin przeprowadzenia prenatalnych badań USG w oparciu o datę pierwszego dnia ostatniej miesiączki lub planowany termin porodu. Po wybraniu parametrów kalkulatora na kalendarzu podświetlą się optymalne oraz dopuszczalne terminy badań dla wybranego rodzaju wizyty. Dodatkowo pod kalendarzem pojawi się również informacja o bieżącym tygodniu ciąży.

Przeczytaj instrukcję dotyczącą definicji pól kalkulatora

  • Rodzaj wizyty – badania prenatalne najlepiej wykonywać w ściśle określonym czasie. W naszej Klinice wykonujemy je w 12, 22 oraz 32 tygodniu ciąży.
  • Znam datę – optymalny termin można oszacować w oparciu o datę pierwszego dnia ostatniej miesiączki lub planowany termin porodu. Wybierz opcję.
  • Wprowadź datę – to data zgodna z wybraną powyżej opcją.

Wypełnij pola kalkulatora i naciśnij przycisk “Oblicz”


Optymalny termin badania    Dopuszczalny termin badania    Wybrana data    Dzień dzisiejszy

Okres ciąży może być spokojniejszy gdy zaufasz specjalistom

Wiemy jak stresująca może być droga od decyzji o posiadaniu dziecka do szczęśliwego rozwiązania i jak ważny jest wybór właściwej opieki, przy której będziecie czuć się komfortowo, a szanse na urodzenie zdrowego dziecka będą największe.

Nasz zespół lekarzy specjalizujących się w leczeniu niepłodności i badaniach prenatalnych oraz doświadczonych położnych pomoże wam we wszystkich etapach tej drogi, poczynając od wstępnej oceny pary, przez diagnozę, wykonanie niezbędnych badań, wspólne wypracowanie szczegółowego planu leczenia, śledzenie postępów, aż do wykonania badań prenatalnych i przygotowania do porodu.

Scroll to Top