Test PAPP-A

Jest to test przesiewowy zalecany dla wszystkich kobiet w ciąży. Test PAPP-A to potoczna nazwa testu biochemicznego. Powinien być zrobiony łącznie z badaniem USG I trymestru, w ściśle określonym czasie ciąży, tzn. między 11 a 13 tygodniem i 6 dniem (wówczas określany jest jako test połączony – ang. combined test).

Jest to bardzo dobre i czułe badanie, które w połączeniu z badaniem USG i wiekiem pacjentki pozwala wykryć ok. 85% dzieci z trisomią 21 (zespół Downa) oraz ok. 90% z trisomią 18 (zespół Edwardsa) czy trisomią 13 (zespół Pataua). Jest tak zaprojektowane, że 5% wszystkich wyników jest dodatnich, tzn. wychodzi ryzyko wysokie. To inaczej co dwudziesty wynik. U tych pacjentek wskazane będzie badanie inwazyjne i sprawdzenie, czy ryzyko wysokie jest rzeczywiście związane z chorobą dziecka, czy też był to wynik fałszywie dodatni.

Fertina - test pappa

Kiedy się robi test PAPP-A?

W ściśle określonym czasie pomiędzy 11 a 13 tygodniem 6 dniem ciąży. Czas trwania ciąży ustalany jest na podstawie pomiaru długości dziecka w USG, tzw CRL. Musi mieścić się on w granicach 45-84 mm, inaczej wynik nie jest możliwy do interpretacji.

Przebieg

Badanie polega na pobraniu krwi od pacjentki i oznaczeniu w niej poziomu dwóch białek – białka A związanego z ciążą (ang. pregnancy associated plasma protein A, PAPPA) oraz wolnej podjednostki betaHCG. Oba te oznaczenia wyrażone jako krotność mediany (MoM) są przeliczane za pomocą specjalnego matematycznego algorytmu. Wynikiem jest podanie ryzyka wystąpienia u dziecka określonych chorób genetycznych.

Czas trwania

Pobranie krwi trwa ok. 5-10 min.

Wyniki

Wynik badania dostępny jest w naszej Klinice po 2-3 dniach od pobrania krwi. Pacjentka lub osoba przez nią upoważniona odbiera go w Rejestracji po otrzymaniu smsowego powiadomienia, że już został przygotowany.

Jeśli wynik jest nieprawidłowy, pacjentka zostaje umówiona na wizytę lekarską w celu przedyskutowania dalszego postępowania.

Okres ciąży może być spokojniejszy gdy zaufasz specjalistom

Wiemy jak stresująca może być droga od decyzji o posiadaniu dziecka do szczęśliwego rozwiązania i jak ważny jest wybór właściwej opieki, przy której będziecie czuć się komfortowo, a szanse na urodzenie zdrowego dziecka będą największe.

Nasz zespół lekarzy specjalizujących się w leczeniu niepłodności i badaniach prenatalnych oraz doświadczonych położnych pomoże wam we wszystkich etapach tej drogi, poczynając od wstępnej oceny pary, przez diagnozę, wykonanie niezbędnych badań, wspólne wypracowanie szczegółowego planu leczenia, śledzenie postępów, aż do wykonania badań prenatalnych i przygotowania do porodu.

Scroll to Top