Wyznacz dni płodne

Sprawdź, kiedy masz największe szanse zajść w ciążę. Kalkulator dni płodnych pomaga oszacować dni płodne w oparciu o datę pierwszego dnia ostatniej miesiączki oraz średnią długość cyklu. Otrzymane wyniki spełniają rolę informacyjną i w żadnej mierze nie zastępują diagnozy i profesjonalnej porady medycznej, jaką możesz uzyskać np. na wizycie pierwszorazowej w naszej warszawskiej Klinice

Przeczytaj instrukcję dotyczącą definicji pól kalkulatora

  • Data miesiączki – podaj datę pierwszego dnia swojej ostatniej miesiączki. Był to pierwszy dzień twojego cyklu.
  • Długość cyklu – wybierz średnią długość trwania cyklu wyrażoną w dniach.

Kalkulator dni płodnych szacuje dni płodne w kolejnych trzech, następujących po sobie okresach przy założeniu regularności cykli.

Wypełnij pola kalkulatora i naciśnij przycisk “Oblicz”


Dni płodne    Miesiączka    Owulacja    Dzień dzisiejszy

Rozpocznij swoje starania z Fertiną

Wiemy jak stresująca może być droga od decyzji o posiadaniu dziecka do szczęśliwego rozwiązania i jak ważny jest wybór właściwej opieki, przy której będziecie czuć się komfortowo, a szanse na urodzenie zdrowego dziecka będą największe.

Nasz zespół lekarzy specjalizujących się w leczeniu niepłodności i badaniach prenatalnych oraz doświadczonych położnych pomoże wam we wszystkich etapach tej drogi, poczynając od wstępnej oceny pary, przez diagnozę, wykonanie niezbędnych badań, wspólne wypracowanie szczegółowego planu leczenia, śledzenie postępów, aż do wykonania badań prenatalnych i przygotowania do porodu.

Fertina - ciąża
Scroll to Top