Anna Michałowska

Anna jest specjalistą ginekologii i położnictwa. Prowadzi ciąże, w zakresie jej zainteresowań znajduje się również endokrynologia i leczenie niepłodności.

Specjalizacja

W 2012 uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
W zakres mojej aktywności zawodowej wchodzą usługi świadczone w zakresie ginekologii (profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób kobiecego narządu rodnego, poradnictwo antykoncepcyjne) i położnictwa (poradnictwo prekoncepcyjne, prowadzenie ciąży fizjologicznej i powikłanej).

Wykształcenie

Ukończyłam II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 2003 r.
Po ukończeniu studiów odbyłam staż podyplomowy w Szpitalu im. Prof. W Orłowskiego CMKP oraz w Instytucie Kardiologii w Aninie w latach 2003 – 2004.
Szkolenie specjalizacyjne w latach 2005 – 2009 odbyłam w I Klinice Ginekologii i Położnictwa CMKP Szpitala im. prof. W. Orłowskiego.
W 2012 r, po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego do wykonywania badań USG w ginekologii i położnictwie.
Ukończyłam wiele kursów i szkoleń organizowanych przez ISUOG, PTU, PTG.

Praktyka zawodowa

Pracuję w I Klinice Ginekologii i Położnictwa CMKP w Szpitalu im. Prof. W Orłowskiego CMKP (oddział Patologii Ciąży, Oddział Położniczy, Oddział Ginekologiczny, Poradnia Patologii Ciąży).
Prowadzę wykłady teoretyczne na kursach specjalizacyjnych organizowanych przez CMKP.
Prowadzę grupowe zajęcia praktyczne na kursach organizowanych przez PTU.

Rozpocznij swoje starania z Fertiną

Wiemy jak stresująca może być droga od decyzji o posiadaniu dziecka do szczęśliwego rozwiązania i jak ważny jest wybór właściwej opieki, przy której będziecie czuć się komfortowo, a szanse na urodzenie zdrowego dziecka będą największe.

Nasz zespół lekarzy specjalizujących się w leczeniu niepłodności i badaniach prenatalnych oraz doświadczonych położnych pomoże wam we wszystkich etapach tej drogi, poczynając od wstępnej oceny pary, przez diagnozę, wykonanie niezbędnych badań, wspólne wypracowanie szczegółowego planu leczenia, śledzenie postępów, aż do wykonania badań prenatalnych i przygotowania do porodu.

Fertina - ciąża
Scroll to Top