Test PAPP-A

Cel

Nieinwazyjne oszacowanie ryzyka wystąpienia u płodu wybranych chorób chromosomalnych (takich jak np zespół Downa) oraz innych patologii ciąży (np preeclampsji).

Dowiedz się więcej o szacowaniu ryzyka chorób na podstawie testu PAPP-A z artykułu: Testy nieinwazyjne

Kiedy?

W ściśle określonym czasie pomiędzy 11 a 13 tyg 6 dni. Czas trwania ciąży ustalany jest na podstawie pomiaru długości dziecka w USG, tzw CRL. Musi mieścić się on w granicach 45-84 mm, inaczej wynik nie jest możliwy do interpretacji.

Przebieg

Sam test podwójny polega na pobraniu krwi od pacjentki (nie trzeba być na czczo) i na oznaczeniu w niej poziomu dwóch białek (PAPP-A i betaHCG), jednakże interpretowany jest w oparciu o dane z USG 12 tydzień ciąży. Zazwyczaj obie składowe (i USG, i pobranie krwi) wykonywane są podczas jednej wizyty, ale nie jest to konieczne.

Czas trwania

Pobranie krwi trwa ok. 5-10 min.

Wyniki

Wynik badania dostępny jest po 2-3 dniach od pobrania krwi. Pacjentka lub osoba przez nią upoważniona odbiera go w Rejestracji po otrzymaniu smsowego powiadomienia, że już został przygotowany. Jeśli wynik jest nieprawidłowy, pacjentka zostaje umówiona na wizytę lekarską w celu przedyskutowania dalszego postępowania.


Sprawdź cennik leczenia niepłodności CM Fertina