USG wczesnej ciąży

Cel

Podstawowym celem badania jest potwierdzenie zaistnienia prawidłowej ciąży wewnątrzmacicznej. Pęcherzyk ciążowy zaczyna być widoczny w jamie macicy około 5 tyg ciąży ( MUSI być widoczny jeśli betaHCG we krwi przekracza poziom 1500 IU/ml). Zarodek z czynnością serca pojawia się około tydzień później i początkowo rośnie średnio 1 mm na dobę. Obraz wczesnej ciąży jest więc ściśle związany z czasem trwania ciąży – określone rzeczy widać w określonym czasie. Czasami, kiedy pacjentka ma nieregularne cykle lub owulacja w cyklu, w którym zaszła w ciążę przesunęła się znacznie, obraz ciąży w USG nie odpowiada temu, co spodziewalibyśmy się zobaczyć zgodnie z wyliczeniami opartymi na dacie ostatniej miesiączki. Wtedy konieczne może być powtórzenie badania za 7-10 dni.

Kiedy?

Najlepszy czas na wykonanie tego badania przypada ok 7 tygodnia ciąży, jeśli nie ma żadnych niepokojących objawów klinicznych. W sytuacji pojawienia się plamień, krwawień, bólów brzucha, badanie należy wykonać jak najszybciej po wystąpieniu dolegliwości.

Przebieg

Pacjentka zgłasza się na badanie z pustym pęcherzem. Przed badaniem należy ustalić dokładną datę ostatniej miesiączki. Jeśli ciąża powstała przy pomocy metod rozrodu wspomaganego, dobrze byłoby przynieść na wizytę dokumentację tego leczenia (szczególnie istotne jest dokładne ustalenie daty pobrania komórek jajowych w programie in vitro).

Podstawowym pomiarem wykonywanym podczas tego badania USG jest tzw. CRL, czyli długość płodu mierzona od czubka główki do końca pupy wyrażona w milimetrach. Na jego podstawie komputer oblicza spodziewany termin porodu. Jeśli różni się on od terminu obliczonego z miesiączki o ponad tydzień, to zmieniamy termin porodu na ten obliczony na podstawie USG. Drugim ważnym pomiarem jest pomiar czynności serca płodu. Musi być on odnotowany na wyniku badania w postaci dokładnej liczby uderzeń serca na minutę.

Podczas tego badania lekarz ocenia też oczywiście ilość zarodków. Jeśli ciąża jest mnoga, określa i dokumentuje kosmówkowość i owodniowość ciąży. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia ewentualnych powikłań ciąży mnogiej – cześć z nich można wykluczyć już na tym wczesnym etapie.

Stosunkowo częstą patologią uwidacznianą podczas badania USG w I trymestrze ciąży jest odklejenie kosmówki. Może mu towarzyszyć zgłaszane przez pacjentkę widoczne klinicznie krwawienie lub plamienie. Zawsze jest to objaw niepokojący, aczkolwiek najczęściej wszystko dobrze się kończy i podczas kolejnego obowiązkowego badania USG w ciąży w okolicy 12 tygodnia krwiak nie jest już w ogóle widoczny.

Czas trwania

Wizyta trwa ok 20 minut.

Wyniki

Wynik badania wraz z dokumentacją zdjęciową pacjentka otrzymuje na koniec wizyty.


Sprawdź cennik leczenia niepłodności CM Fertina