Wyznacz termin badania USG

Kalendarz pomaga oszacować optymalny termin przeprowadzenia badania USG dla wybranego rodzaju wizyty w oparciu o datę pierwszego dnia ostatniej miesiączki lub planowany termin porodu.

Zaznacz rodzaj wizyty, której termin chcesz określić:

Gdy znasz pierwszy dzień ostatniej miesiączki

12 Tydzień22 Tydzień32 Tydzień

Gdy znasz oczekiwany termin porodu

12 Tydzień22 Tydzień32 Tydzień

Zaznacz na poniższym kalendarzu pierwszy dzień ostatniej miesiączki.

Po wybraniu daty na kalendarzu podświetlą się optymalne oraz dopuszczalne terminy badań dla wybranego w pierwszym kroku rodzaju wizyty.

Dodatkowo pod kalendarzem pojawi się również informacja o bieżącym tygodniu ciąży.

Legenda:

.

Optymalny termin badania

.

Dopuszczalny termin badania

.

Ostatnia miesiączka

.

Dzień dzisiejszy

Uwagi: Otrzymane wyniki spełniają rolę wyłącznie informacyjną i w żadnej mierze nie zastępują diagnozy i profesjonalnej porady medycznej.