Nagrywanie filmu USG 3D/4D

W Centrum Medycznym Fertina możliwa jest dokumentacja obrazu USG w postaci nagranego filmu w trakcie przeprowadzanego badania. Pacjenci zainteresowani otrzymaniem takiej pamiątki z badania proszeni są o poinformowanie o tym fakcie lekarza przed rozpoczęciem badania USG. W przypadku posiadania własnego nośnika pamięci USB (PenDrive) nagranie badania jest nieodpłatne.