Dofinansowanie in vitro dla mieszkańców województwa mazowieckiego 2022-2025

Skorzystaj z dofinansowania in vitro w klinice Fertina w ramach programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2022-2025.

Jak skorzystać z dofinansowania in vitro w naszej Klinice?

 • Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz na stronie – oddzwonimy i ustalimy w dogodnym dla Ciebie terminie datę pierwszej wizyty w kierunku leczenia niepłodności.
 • Przygotuj dokumentację medyczną, którą posiadasz w domu, np:
  • ksero historii choroby z dotychczasowego leczenia
  • wyniki badań (w tym AMH i badania nasienia)
  • karty informacyjne leczenia szpitalnego
  • opisy zabiegów, itp
  • Szczególnie istotne są dokumenty potwierdzające bezpośrednie wskazanie do leczenia metodą in vitro.
  • Jeśli boisz się, że czegoś może brakować – nie stresuj się! W razie takiej konieczności niezbędne badania pobierzemy na miejscu lub zaplanujemy ich wykonanie.
 • Przyjdźcie razem do naszej Kliniki na pierwszą wizytę w kierunku leczenia niepłodności, podczas której lekarz zapozna się z Waszą medyczną sytuacją i potwierdzi wskazania do leczenia metodą in vitro oraz zadecyduje o kwalifikacji do Programu. Pamiętajcie o zabraniu ze sobą dokumentów tożsamości.
 • Po pozytywnej kwalifikacji podpiszecie zgodę na udział w „Programie polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” oraz razem z lekarzem zaplanujecie optymalne wykorzystanie dofinansowania in vitro.

Jakie usługi mogą uzyskać dofinansowanie?

Realizacja Programu w zakresie zapłodnienia pozaustrojowego pozwala w ramach jednej procedury na dofinansowanie następujących usług medycznych:

 • porad lekarskich
 • badań USG w celu oceny procesu stymulacji jajeczkowania
 • badań estradiolu w celu oceny endokrynnej funkcji rozwijających się pęcherzyków Graafa
 • badań progesteronu w celu oceny endokrynnej funkcji rozwijających się pęcherzyków Graafa
 • punkcji jajników w celu pobrania komórek jajowych
 • znieczulenia anestezjologicznego
 • wykonania badań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r.
 • preparatyki nasienia
 • zapłodnienia pozaustrojowego metodą IVF lub ICSI
 • hodowli zarodków
 • transferu zarodków do macicy
 • przygotowania zarodków do przechowywania – kriokonserwacji

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego i związane z nią działania medyczne jest zindywidualizowana i dobrana przez lekarza w zależności od potrzeb i problemów zdrowotnych Pary. Pozostałe usługi, które nie są współfinansowane w ramach Programu Para opłaca z własnych środków zgodnie z aktualnym cennikiem CM Fertina.

Program nie finansuje leków i niezbędnych badań diagnostycznych. Pacjentki zakwalifikowane do Programu mają prawo do leków objętych refundacją NFZ (o wskazaniach do refundacji decyduje lekarz).

Kwota dofinansowania

Maksymalna kwota refundacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w programie to 6000 zł przy jednym podejściu.

Liczba procedur refundowanych w Programie

Każdej parze uczestniczącej w programie zostaną zrefundowane maksymalnie 3 próby zapłodnienia pozaustrojowego.

Na każdą próbę przypada jeden transfer zarodka/ów. W przypadku, gdy ze względów medycznych nie dojdzie do transferu „świeżych zarodków” do macicy, w ramach Programu będzie dofinansowany jeden transfer rozmrożonych zarodków wraz z niezbędnymi wizytami przygotowującymi pacjentkę do podania zarodka. Warunkiem przystąpienia do kolejnej próby in vitro jest wykorzystanie wszystkich nadliczbowych zamrożonych zarodków w banku. Przechowywanie zarodków w banku oraz kriotransfery wraz z przygotowaniem pacjentki do zabiegu nie podlegają refundacji w Programie.

Jakie są kryteria kwalifikacji do udziału w Programie?

Do programu będą mogły zostać włączone tylko osoby, które spełniły wszystkie kryteria włączenia wskazane w programie:

 • osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) w dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 20 lat
 • osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą mieszkać na terenie województwa mazowieckiego tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu. W kryterium tym znajduje się odwołanie do definicji miejsca zamieszkania określonej w art. 25 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Analizując treść powołanego przepisu należy wnioskować, że badając miejsce zamieszkania osoby fizycznej należy brać pod uwagę dwa integralnie ze sobą powiązane czynniki: zewnętrzny, obiektywny fakt przebywania i wewnętrzny, subiektywny zamiar stałego pobytu, wola tego pobytu. Przebywanie to czynnik trwały, choć niekoniecznie ciągły, związany z zamiarem stałego pobytu, tj. nie tymczasowego, nie okazjonalnego. Natomiast zamiar stałego pobytu musi być określony na podstawie obiektywnych możliwych do stwierdzenia okoliczności. Dopiero łączne występowanie tych dwóch elementów pozwala na stwierdzenie, że dana miejscowość jest tą, w której koncentruje się centrum życiowej aktywności danej osoby, jej interesy osobiste i majątkowe. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że fakt zameldowania na terenie innego województwa nie stanowi przeciwwskazania do udziału w Programie, bowiem decydujące znaczenie ma oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego
 • osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat
 • u osób aplikujących do Programu (kobieta i mężczyzna) musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.

Jakie są wskazania medyczne powodujące wyłączenie z Programu?

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL)
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży
 • brak macicy

Rozpocznij swoje starania z Fertiną

Wiemy jak stresująca może być droga od decyzji o posiadaniu dziecka do szczęśliwego rozwiązania i jak ważny jest wybór właściwej opieki, przy której będziecie czuć się komfortowo, a szanse na urodzenie zdrowego dziecka będą największe.

Nasz zespół lekarzy specjalizujących się w leczeniu niepłodności i badaniach prenatalnych oraz doświadczonych położnych pomoże wam we wszystkich etapach tej drogi, poczynając od wstępnej oceny pary, przez diagnozę, wykonanie niezbędnych badań, wspólne wypracowanie szczegółowego planu leczenia, śledzenie postępów, aż do wykonania badań prenatalnych i przygotowania do porodu.

Fertina - ciąża
Scroll to Top