Jak wygląda plan leczenia

Na koniec wizyty pierwszorazowej, po zapoznaniu się z dokumentacją pary oraz po szczegółowej rozmowie i badaniu lekarskim pacjentki, lekarz zaproponuje plan dalszego postępowania diagnostycznego i leczenia. Pacjentka otrzyma te ustalenia na piśmie. Plan może ulec modyfikacji po uzyskaniu wyników innych zleconych badań.

Scroll to Top