Konsultacja embriologiczna

Cel

Konsultacja embriologiczna to spotkanie ze specjalistą w dziedzinie embriologii, na którym pacjenci mogą uzyskać informacje na temat procedur wspomaganego rozrodu z punktu widzenia pracowni embriologicznej oraz omówić aspekty prawne i obowiązujące w leczeniu niepłodności standardy postępowania z gametami i zarodkami.

Kiedy?

W trakcie inseminacji, korzystania z banku gamet i zarodków, in vitro lub innych procedur wspomaganego rozrodu oraz zawsze, gdy pojawią się wątpliwości lub pytania z zakresu embriologii. Pacjenci korzystający z procedur wspomaganego rozrodu w Klinice Fertina nie ponoszą kosztów związanych z konsultacjami embriologicznymi.

Przebieg

Podczas konsultacji embriolog szczegółowo opisuje postępowanie z komórkami rozrodczymi od momentu ich przekazania aż do zakończenia procedur wspomaganego rozrodu, omawia również sposoby ich ewentualnego dalszego przechowywania. Konsultacja to również czas na zadawanie pytań nurtujących pary oraz wspólne omówienie już uzyskanych lub oczekiwanych efektów.

Czas trwania

Konsultacje embriologiczne związane z procedurami wykonywanymi w Klinice Fertina trwają zwykle od 5 do 15 min. W innych przypadkach czas trwania uzależniony jest od omawianego zagadnienia, jednak z reguły wizyta nie trwa dłużej niż 45 min.

Wyniki

Konsultacja pozwala parom znaleźć odpowiedź na nurtujące je pytania dotyczące działania pracowni embriologicznej oraz postępowania z gametami i zarodkami w procedurach leczenia niepłodności. Pacjenci korzystający z procedur wspomaganego rozrodu w Klinice Fertina otrzymują dodatkowo opis działań pracowni embriologicznej w ramach tych procedur.

Scroll to Top