Kordocenteza

Cel

Podczas zabiegu pobierana jest krew z pępowiny. Wskazaniem do kordocentezy są przede wszystkim wady płodu lub markery chorób genetycznych stwierdzane w badaniu USG w II trymestrze ciąży. W laboratorium genetycznym zakłada się hodowlę limfocytów i po kilku dniach wykonuje specjalnie barwione preparaty. Preparaty ogląda się pod mikroskopem i liczy ilość chromosomów w jądrze komórkowym. Prawidłowo powinno być ich 46 i każdy chromosom powinien mieć prawidłową strukturę.

Nieprawidłowości mogą dotyczyć ilości chromosomów lub ich budowy i odpowiadać za znane zespoły genetyczne (np. zespół Downa). Zaletą tej metody jest możliwość uzyskania wyniku w ciągu kilku dni. Innym wskazaniem do kordocentezy może być podejrzenie niedokrwistości czy małopłytkowości u płodu.

Dowiedz się więcej o testach inwazyjnych z artykułu: Testy inwazyjne

Kiedy?

Kordocentezę wykonuje się ok. 20 tygodnia ciąży. Czasami z powodu warunków anatomicznych nie jest możliwe wykonanie tego zabiegu, wówczas pobrany zostaje płyn owodniowy.

Przebieg

Pacjentka do kordocentezy kwalifikowana jest na poprzedzającej wizycie u genetyka lub ginekologa, który będzie wykonywał zabieg. Ustalane są wtedy wskazania oraz brak przeciwwskazań i wyznaczany jest termin zabiegu.

W dniu zabiegu pacjentka proszona jest o wypełnienie pisemnej zgody oraz okazanie wyniku badania grupy krwi. Najpierw wykonywane jest badanie USG, następnie rozpoczyna się zabieg, który jest przez cały czas prowadzony pod kontrolą ultrasonograficzną. Po odkażeniu skóry brzucha lekarz wkłuwa się igłą do żyły pępowinowej, a położna asystująca pobiera krew do strzykawki. Samo pobranie trwa kilkadziesiąt sekund, jest niebolesne choć oczywiście pacjentka czuje pewien dyskomfort związany z ukłuciem skóry i manipulacją igłą.

Na zabieg należy przyjść po lekkim śniadaniu. Jeśli pacjentka przyjmuje jakieś leki, to na wizycie wstępnej powinna ustalić z lekarzem czy może je wziąć również w dniu zabiegu. Po pobraniu materiał zostaje przesłany do laboratorium genetycznego.

U pacjentek Rh ujemnych po zabiegu należy wykonać zastrzyk z Immunoglobuliny, aby nie dopuścić do powstania przeciwciał i rozwoju konfliktu serologicznego. Od podania Immunoglobuliny można odstąpić, jeśli pacjentka ma wykonane badanie RHD płodu i płód jest Rh ujemny.

Czas trwania

Wizyta trwa około 30 minut.

Wyniki

Odbiór wyniku jest ustalany w dniu zabiegu. Pacjentka zgłasza się po wynik osobiście.

Scroll to Top