Dzika 15 lok CU4, 00-172 Warszawa

Zadzwoń do nas - 609 366 732

Badanie ogólne nasienia

Cel badania nasienia

Podstawowe badanie oceniające płodność mężczyzny, niezbędne w trakcie diagnostyki pary mającej trudności z poczęciem dziecka. Wykonuje się je równolegle z badaniem kobiety, co pozwala precyzyjnie zaplanować leczenie pary.

W naszym Centrum nasienie zawsze oceniane jest przez embriologa klinicznego doświadczonego w przeprowadzaniu procedur wspomaganego rozrodu oraz lekarza wyspecjalizowanego w prowadzeniu leczenia niepłodności.

Dowiedz się więcej o wartościach referencyjnych badania nasienia oraz innych testach płodności mężczyzny z artykułu: Testy płodności mężczyzny

Kiedy?

Badanie wykonuje się po 2-5 dniach abstynencji seksualnej, w dobrym zdrowiu, bez gorączki, infekcji, nadmiernego spożycia używek, itp.

Przebieg badania nasienia

Po przybyciu do CM Fertina na umówione wcześniej spotkanie pacjent zostanie poproszony w Rejestracji o wypełnienie dokumentów (należy mieć ze sobą dowód osobisty). Następnie w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu na drodze masturbacji oddaje nasienie do jałowego pojemniczka. Można również dostarczyć próbkę nasienia oddanego w warunkach domowych – niezwykle istotny jest jednakże odpowiedni czas (do godziny) i warunki (w temperaturze ok 25 st Celsjusza) transportu. Niedotrzymanie tych zasad może zaburzyć ocenę i zafałszować wynik badania.

Czas trwania badania nasienia

Czas trwania procedury jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Wyniki badania nasienia

Wynik badania nasienia pacjent odbiera w Rejestracji następnego dnia.

Cennik CM Fertina