Badanie nasienia

Cel badania nasienia

Podstawowe badanie oceniające płodność mężczyzny, niezbędne w trakcie diagnostyki pary mającej trudności z poczęciem dziecka. Wykonuje się je równolegle z badaniem kobiety, co pozwala precyzyjnie zaplanować leczenie pary.

W naszym Centrum nasienie zawsze oceniane jest przez embriologa klinicznego doświadczonego w przeprowadzaniu procedur wspomaganego rozrodu z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi – komputerowego systemu do analizy nasienia (CASA), dzięki czemu wyniki są bardzo precyzyjne i mają wysoką wartość diagnostyczną.

Rozszerzone badanie ogólne nasienia zawiera:
  • Ocenę makroskopową (m.in.: objętość, lepkość, czas upłynnienia, kolor), czyli to wszystko co można ocenić „gołym okiem”
  • Ocenę mikroskopową – obserwujemy pod mikroskopem stopień aglutynacji, agregacji czy obecność leukocytów lub innych elementów komórkowych w nasieniu
  • Ocenę koncentracji plemników – badamy liczbę plemników w nasieniu w przeliczeniu na jednostkę objętości oraz w całym ejakulacie
  • Ocenę ruchliwości i żywotności plemników – mierzymy procenty plemników w każdym rodzaju ruchu oraz sprawdzamy ile plemników nieruchomych żyje
  • Ocenę morfologii – analizujemy wygląd plemników (zliczamy zawartość prawidłowych plemników i tych z poszczególnymi wadami w budowie)

Dowiedz się więcej o wartościach referencyjnych badania nasienia oraz innych testach płodności mężczyzny z artykułu: Testy płodności mężczyzny

Kiedy?

Badanie wykonuje się po 2-5 dniach abstynencji seksualnej, w dobrym zdrowiu, bez gorączki, infekcji, nadmiernego spożycia używek, itp.

Przebieg badania nasienia

Po przybyciu do CM Fertina na umówione wcześniej spotkanie pacjent zostanie poproszony w Rejestracji o wypełnienie dokumentów (należy mieć ze sobą dowód osobisty). Następnie w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu na drodze masturbacji oddaje nasienie do jałowego pojemniczka. Można również dostarczyć próbkę nasienia oddanego w warunkach domowych – niezwykle istotny jest jednakże odpowiedni czas (do godziny) i warunki (w temperaturze ok 25 st Celsjusza) transportu. Niedotrzymanie tych zasad może zaburzyć ocenę i zafałszować wynik badania.

Czas trwania badania nasienia

Czas trwania procedury jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Wyniki badania nasienia

Wynik badania nasienia dostępny jest tego samego dnia i przekazywany zdalnie lub osobiście w rejestracji naszej warszawskiej Kliniki.


Sprawdź cennik leczenia niepłodności CM Fertina