Inseminacja nasieniem dawcy

Cel inseminacji w dawstwie innym niż partnerskie

Inseminacja domaciczna z użyciem nasienia dawcy to jedna z metod wspomaganego rozrodu. Celem jej jest podanie specjalnie przygotowanego nasienia wprost do jamy macicy.

W warszawskiej klinice Fertina współpracujemy z renomowanym duńskim bankiem spermy - European Sperm Bank

Dowiedz się więcej o inseminacji i innych metodach leczenia niepłodności z artykułu: Metody leczenia niepłodności

Kiedy?

Dokładny termin wykonania procedury ustalany jest podczas spotkań monitoringu cyklu, w którym planowana jest inseminacja.

Para przystępuje do przygotowań do zabiegu po uprzednim wyborze dawcy nasienia na spotkaniu z embriologiem.

Przebieg inseminacji

Do zabiegu inseminacji domacicznej obowiązuje kwalifikacja. Najczęściej ma ona miejsce podczas pierwszego spotkania w cyklu, w którym partnerzy chcą wykonać zabieg. Polega na rozmowie lekarza z parą, badaniu lekarskim oraz ocenie wymaganych badań diagnostycznych (u kobiety - ocena drożności jajowodów, czystość pochwy, posiew w kierunku chlamydia, cytologia, u obojga partnerów - WR, HbsAg, HIV, HCV, AHBC-T, grupa krwi, czynnik Rh). Pacjenci zapoznają się z Informatorem na temat zabiegu inseminacji domacicznej. Lekarz omawia procedurę i ustala plan spotkań i potrzebnych badań hormonalnych. Partnerzy podpisują świadomą Zgodę na wykonanie zabiegu inseminacji domacicznej.

W dniu planowanej inseminacji, jeszcze przed przybyciem pacjentki, embriolog rozmraża depozyt nasienia od wybranego przez parę dawcy i wykonywana jest preparatyka nasienia. Inseminacja wykonywana jest na fotelu ginekologicznym. Do jamy macicy wprowadzany jest cienki cewnik, poprzez który lekarz podaje specjalnie spreparowane wcześniej nasienie. Zabieg nie jest bolesny i trwa kilka minut. Potem pacjentka pozostaje jeszcze na fotelu ginekologicznym przez 10-15 minut.

Spotkanie kończy się wydaniem pacjentce dokumentacji przeprowadzonego zabiegu wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.

Czas trwania inseminacji

Czas trwania procedury to kilkanaście minut.

Wyniki

Opis zabiegu oraz parametry użytego nasienia pacjentka otrzymuje po wykonanej procedurze.


Sprawdź cennik leczenia niepłodności CM Fertina