Test fragmentacji DNA plemnika (test SCD)

Cel Testu

Test fragmentacji DNA plemnika wykonywany metodą dyspersji chromatyny jądrowej plemnika (ang. Sperm Chromatin Dispersion, SCD) to test oceniający stopień uszkodzeń materiału genetycznego plemników w nasieniu.

Najważniejszą rolą do spełnienia przez plemnik jest dostarczenie informacji genetycznej do komórki jajowej w drodze zapłodnienia. Dzięki temu plemnik wraz z oocytem przekazują rodzicielskie DNA zarodkowi. DNA zawarte w każdej komórce naszego ciała może ulec uszkodzeniom, zarówno tym zaprogramowanym (naturalna śmierć komórki) jak i tym niezaplanowanym w wyniku np. narażenia na toksyny. Plemniki przemieszczając się ulegają naturalnej selekcji i część z nich ginie, dlatego w każdym nasieniu znajdą się plemniki z uszkodzonym DNA. Ważny jest zatem poziom tych uszkodzeń.

W przypadku plemnika, który dotrze do komórki jajowej uszkodzenia DNA mogą powodować problemy z jej zapłodnieniem, a jeśli nawet do niego dojdzie, to zazwyczaj kończy się nieprawidłowym rozwojem zarodka. To z kolei może być przyczyną braku implantacji lub poronienia. Pofragmentowane nici DNA nie są bezpośrednio manifestowane w wyglądzie i innych parametrach plemników (np. liczbie i ruchliwości), co oznacza, że nawet pacjenci z prawidłowym wynikiem ogólnego badania nasienia mogą mieć podwyższony stopień fragmentacji DNA. Powodem może być toksyczne środowisko (np. narażenie w miejscu pracy na promieniowanie, chemikalia, pestycydy itp.), palenie papierosów, przebyte infekcje, stany zapalne czy leczenie przeciwnowotworowe) itd.

Wynik badania fragmentacji DNA metodą dyspersji chromatyny jądrowej plemnika (SCD) informuje o poziomie uszkodzonych plemników w nasieniu w odniesieniu do wartości referencyjnej, która wynosi 30%, zatem wynik nieprawidłowy oznacza, że w nasieniu zidentyfikowano więcej niż 30% plemników z pofragmentowanym DNA. W takim przypadku rekomendowane są techniki wspomaganego rozrodu wzbogacone o preparatykę nasienia z użyciem specjalnych płytek (Fertile Plus Chip) zbudowanych z mikrokanałów, które odwzorowując naturalną drogę plemnika selekcjonują najlepsze plemniki oraz minimalizują uszkodzenia w trakcie przygotowania nasienia.

Kiedy?

Badanie wykonuje się po 2-5 dniach abstynencji seksualnej, w dobrym zdrowiu, bez gorączki, infekcji, nadmiernego spożycia używek, itp. Ograniczeniem analizy jest brak obecności plemników w ejakulacie.

Przebieg badania

Po przybyciu do Kliniki Fertina na umówione wcześniej spotkanie pacjent zostanie poproszony w Rejestracji o wypełnienie dokumentów (należy mieć ze sobą dowód osobisty). Następnie w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu na drodze masturbacji oddaje nasienie do jałowego pojemniczka. Można również dostarczyć próbkę nasienia oddanego w warunkach domowych – niezwykle istotny jest jednakże odpowiedni czas (do godziny) i warunki (w temperaturze ok 25 st Celsjusza) transportu. Niedotrzymanie tych zasad może zaburzyć ocenę i zafałszować wynik badania.

Czas trwania

Czas trwania procedury jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Wyniki

Wynik badania pacjent odbiera w Rejestracji w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.


Sprawdź cennik leczenia niepłodności CM Fertina