Monika Wcisło

Monika jest ekspertem w technikach wspomaganego rozrodu wykorzystywanych do leczenia i zachowania płodności.

Monika Wcisło

Specjalizacja

Jestem embriologiem z wieloletnim doświadczeniem pracy w klinikach leczenia niepłodności na stanowisku kierowniczym.
Posiadam certyfikaty Embriologa Klinicznego nadane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu oraz Europejskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (ESHRE).
Jestem współautorką wielu prac naukowych i innowacyjnych projektów badawczych w dziedzinie leczenia niepłodności.
Posiadam szerokie doświadczenie w wykonywaniu procedur IVF na każdym poziomie zaawansowania z dziedziny andrologii, embriologii i kriokonserwacji gamet, zarodków oraz tkanki jajnikowej.
Oprócz wykonywania bieżących procedur w pracowniach wspomaganego rozrodu i konsultacji pacjentów odpowiadam za utrzymanie najwyższych standardów laboratoryjnych i kontroli jakości w klinice Fertina.

Wykształcenie

Absolwentka SGGW z tytułem magistra inżyniera biotechnologii z 2006 roku.

Aktywności

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Medycyny Rozrodu oraz Europejskim Towarzystwie Medycyny Rozrodu i Embriologii (ESHRE).
Udział w licznych warsztatach i konferencjach naukowych.

Rozpocznij swoje starania z Fertiną

Wiemy jak stresująca może być droga od decyzji o posiadaniu dziecka do szczęśliwego rozwiązania i jak ważny jest wybór właściwej opieki, przy której będziecie czuć się komfortowo, a szanse na urodzenie zdrowego dziecka będą największe.

Nasz zespół lekarzy specjalizujących się w leczeniu niepłodności i badaniach prenatalnych oraz doświadczonych położnych pomoże wam we wszystkich etapach tej drogi, poczynając od wstępnej oceny pary, przez diagnozę, wykonanie niezbędnych badań, wspólne wypracowanie szczegółowego planu leczenia, śledzenie postępów, aż do wykonania badań prenatalnych i przygotowania do porodu.

Fertina - ciąża
Scroll to Top