Monitoring stymulacji

Cel

Ciąg wizyt i badań hormonalnych, które mają za zadanie ocenę postępów stymulacji mnogiego jajeczkowania oraz ustalenie terminu punkcji jajników w celu pobrania komórek jajowych.

Kiedy?

Pierwsza wizyta tego typu ma miejsce w trakcie krwawienia po zakończeniu przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych w długim protokole lub w 1-2 dniu miesiączki, jeśli zastosowany będzie krótki protokół. Druga wizyta jest 7 dni później. Częstotliwość kolejnych wizyt ustala lekarz prowadzący procedurę in vitro i są one podyktowane tempem stymulacji u danej pacjentki.

Przebieg

Zawsze najpierw pacjentka zgłasza się na pobranie krwi, a dopiero później dokonywana jest ocena w USG. Z chwilą, gdy pęcherzyki w jajnikach osiągną odpowiednią wielkość, a hormony we krwi odpowiednie stężenie – zapada decyzja o końcu stymulacji i wyznaczany jest termin punkcji jajników.

Czas trwania

Wizyta trwa ok 10-15 min.

Wyniki

Wynik badania odnotowywany jest w dokumentacji pacjentki i pozostaje w przychodni.

Scroll to Top