Nagrywanie filmu USG 3D/4D

W Klinice Fertina możliwa jest dokumentacja obrazu USG w postaci nagranego filmu w trakcie przeprowadzanego badania.

Pacjenci zainteresowani otrzymaniem takiej pamiątki z badania proszeni są o poinformowanie o tym fakcie lekarza przed rozpoczęciem badania USG. W przypadku posiadania własnego nośnika pamięci USB (PenDrive) nagranie badania jest nieodpłatne.

Scroll to Top