Anna Kucińska-Chahwan

Specjalizacja

Posiada specjalizację z położnictwa i ginekologii oraz specjalizację z genetyki klinicznej.
Główny obszar zainteresowań to diagnostyka ultrasonograficzna i prenatalna, genetyczne przyczyny wad płodu, niepowodzeń ciążowych i niepłodności, a także zagadnienia dotyczące patologii ciąży (nadciśnienie tętnicze, hypotrofia, konflikt serologiczny i inne).

Wykształcenie

Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski - Dyplom Lekarski rok 1998
Specjalizacja z położnictwa i ginekologii - tytuł specjalisty rok 2007
Specjalizacja z genetyki klinicznej – tytuł specjalisty rok 2013
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) do wykonywania badań USG w zakresie położnictwa i ginekologii
Certyfikat Fetal Medicine Foundation (FMF) do wykonywania badań USG w I trymestrze ciąży (nr 62744)

Praktyka zawodowa i działalność dydaktyczna:

Poza CM Fertina pracuje w Poradni Wad Płodu Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz w Zakładzie Genetyki Instytutu Matki i Dziecka (IMiD) w Warszawie. W Poradni Wad Płodu zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną ciąż o nieprawidłowym przebiegu oraz przeprowadza amniopunkcje, biopsje kosmówki i inne zabiegi prenatalne, a także udziela prenatalnych konsultacji genetycznych. W Zakładzie Genetyki analizuje badania genetyczne wykonane metodą sekwencjonowania eksomowego (WES). Jest autorką i współautorką wielu publikacji w indeksowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Prowadzi szkolenia lekarzy z zakresu ultrasonografii.