Anna Michałowska

Specjalizacja

W 2012 uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii. W zakres mojej aktywności zawodowej wchodzą usługi świadczone w zakresie ginekologii (profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób kobiecego narządu rodnego, poradnictwo antykoncepcyjne) i położnictwa (poradnictwo prekoncepcyjne, prowadzenie ciąży fizjologicznej i powikłanej).

Wykształcenie

Ukończyłam II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 2003 r. Po ukończeniu studiów odbyłam staż podyplomowy w Szpitalu im. Prof. W Orłowskiego CMKP oraz w Instytucie Kardiologii w Aninie w latach 2003 - 2004. Szkolenie specjalizacyjne w latach 2005 – 2009 odbyłam w I Klinice Ginekologii i Położnictwa CMKP Szpitala im. prof. W. Orłowskiego. W 2012 r, po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego do wykonywania badań USG w ginekologii i położnictwie. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń organizowanych przez ISUOG, PTU, PTG.

Praktyka zawodowa

Pracuję w I Klinice Ginekologii i Położnictwa CMKP w Szpitalu im. Prof. W Orłowskiego CMKP (oddział Patologii Ciąży, Oddział Położniczy, Oddział Ginekologiczny, Poradnia Patologii Ciąży).
Prowadzę wykłady teoretyczne na kursach specjalizacyjnych organizowanych przez CMKP.
Prowadzę grupowe zajęcia praktyczne na kursach organizowanych przez PTU.