Karolina Spychała-Śliwińska

Specjalizacja

Posiada tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń ginekologicznych, a szczególnie patologią szyjki macicy. Prowadzi ciąże fizjologiczne jak i powikłane.

Wykształcenie

Akademia Medyczna w Poznaniu – Dyplom Lekarski rok 2000
Specjalizacja z położnictwa i ginekologii - tytuł specjalisty rok 2009
Certyfikat Kompetencji Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy

Praktyka zawodowa

Poza CM Fertina pracuje w Szpitalu Solec aktualnie działającym przy ul. rtm. W. Pileckiego