Monika Wcisło

Specjalizacja

Monika Wcisło

Jestem embriologiem z wieloletnim doświadczeniem pracy w klinikach leczenia niepłodności na stanowisku kierowniczym. Posiadam certyfikaty Embriologa Klinicznego nadane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu oraz Europejskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (ESHRE). Jestem współautorką wielu prac naukowych i innowacyjnych projektów badawczych w dziedzinie leczenia niepłodności. Posiadam szerokie doświadczenie w wykonywaniu procedur IVF na każdym poziomie zaawansowania z dziedziny andrologii, embriologii i kriokonserwacji gamet, zarodków oraz tkanki jajnikowej. Oprócz wykonywania bieżących procedur w pracowniach wspomaganego rozrodu i konsultacji pacjentów odpowiadam za utrzymanie najwyższych standardów laboratoryjnych i kontroli jakości w CM Fertina.

Wykształcenie

Absolwentka SGGW z tytułem magistra inżyniera biotechnologii z 2006 roku.

Aktywności

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Medycyny Rozrodu oraz Europejskim Towarzystwie Medycyny Rozrodu i Embriologii (ESHRE). Udział w licznych warsztatach i konferencjach naukowych.