Pobranie komórek jajowych

Cel

Pobranie komórek jajowych ma miejsce w trakcie procedury in vitro. Celem tego zabiegu jest uzyskanie dojrzałych oocytów, które następnie będą poddane zapłodnieniu w Pracowni Embriologicznej.

Kiedy?

Dokładny termin wykonania procedury ustalany jest podczas spotkań w naszej Klinice leczenia niepłodności w trakcie stymulacji jajeczkowania do in vitro i bezpośrednio wynika z przebiegu tej stymulacji. Najpóźniej pacjenci poznają go na ok 48 godz przed zabiegiem.

Przebieg

Pobrania komórek jajowych dokonuje lekarz pod kontrolą USG. Do sondy dopochwowej przyłączona jest specjalna prowadnica z igłą, którą poprzez sklepienia pochwy wkłuwa się do każdego wystymulowanego pęcherzyka. Pobrany z wnętrza pęcherzyków płyn przekazywany jest do Pracowni Embriologicznej. Embriolog ogląda go pod mikroskopem i poszukuje tzw. kumulusów, czyli kompleksów złożonych z komórki jajowej i opłaszczających ją komórek ziarnistych. Zabieg kończy się po opróżnieniu wszystkich pęcherzyków

Nakłucie pochwy jest bolesne, więc zabieg prowadzi się w krótkim znieczuleniu dożylnym.

Czas trwania

Czas trwania samego zabiegu to zwykle kilkanaście minut. Jednakże pacjentka powinna zgłosić się do Rejestracji około godziny przed planowanym początkiem zabiegu. To czas potrzebny do spokojnego zarejestrowania się, sprawdzenia dokumentów, przebrania się oraz medycznego przygotowania do zabiegu.

Po zabiegu pacjentka przebywa na sali wypoczynkowej około godziny. Po tym czasie najczęściej może już spokojnie opuścić klinikę, aczkolwiek zaleca się, żeby w drodze do domu towarzyszyła jej osoba dorosła.

Wyniki

Spotkanie kończy się wydaniem pacjentce dokumentacji przeprowadzonego zabiegu wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.

Scroll to Top