Program Badań Prenatalnych – Refundacja NFZ

Od dnia 01.10.2022 w Klinice Fertina realizujemy Program Badań Prenatalnych refundowany przez NFZ. Z dniem 04.06.2024 weszły w życie nowe zasady kwalifikacji do programu. Program podzielony jest na 2 etapy, które przedstawiamy poniżej.

Etap pierwszy

Jakie badania obejmuje?

 • badanie USG 1 trymestru (wykonywane pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży, tzn. kiedy wymiar CRL płodu wynosi 45- 84 mm)
 • badania biochemiczne z krwi pacjentki (PAPP-A, free -beta-HCG, AFP, estriol; o rodzaju badania decyduje lekarz, w zależności od tygodnia ciąży i wskazań)
 • ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowej u płodu na podstawie testów przesiewowych zgodnie ze standardami FMF przy użyciu algorytmu komputerowego
 • badanie USG 2 trymestru (wykonywane pomiędzy 18 a 22 tygodniem i 6 dniem ciąży)

Dla kogo jest przeznaczony?

Do udziału w pierwszym etapie programu uprawniona jest każda pacjentka, która posiada skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę, zawierające informację o zaawansowaniu ciąży w tygodniach.

Etap drugi

Jakie badania obejmuje?

 • porada genetyczna
 • amniopunkcja, biopsja trofoblastu, kordocenteza oraz laboratoryjne badania genetyczne (o rodzaju badań decyduje lekarz, w zależności od tygodnia ciąży i wskazań)

Dla kogo jest przeznaczony?

Do udziału w drugim etapie programu uprawniona jest pacjentka, która spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów oraz posiada skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę lub skierowanie wystawione przez lekarza z etapu pierwszego:

 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

Skierowanie

Honorowane są skierowania wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę, zarówno z placówek posiadających kontrakt z NFZ jak i placówek bez kontraktu np. gabinetów prywatnych. Skierowanie do pierwszego etapu musi zawierać informację o tygodniu ciąży. Skierowanie do drugiego etapu musi zawierać informację o wskazaniach wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do tej części programu (do pobrania wzór skierowania)

 • Placówka bez kontraktu NFZ – najlepiej wystawić skierowanie papierowe, które musi zawierać pieczątkę nagłówkową z nr REGON oraz pieczątkę lekarza kierującego z nr PWZ. W przypadku wystawienia e-skierowania prosimy zaznaczyć kod poradni 1450 (poradnia położniczo-ginekologiczna), wydrukować, postawić pieczątkę i podpisać
 • Placówka posiadająca kontrakt NFZ – najlepiej wystawić skierowanie papierowe, które musi zawierać pieczątkę nagłówkową z nr REGON oraz pieczątkę lekarza kierującego z nr PWZ. W przypadku wystawienia e-skierowania prosimy zaznaczyć kod poradni 1450 (poradnia położniczo-ginekologiczna) – nie trzeba drukować skierowania
Scroll to Top