Rządowy program refundacji in vitro

Rządowy program refundacji in vitro 2024 – 2028

Cel Programu

 • Rządowy program refundacji in vitro zapewni parom, których dotyka problem niepłodności równy dostęp do procedur in vitro oraz umożliwi osobom będącym w trakcie leczenia onkologicznego zabezpieczenie płodności na przyszłość.

Dofinansowanie do in vitro oraz zabezpieczenia płodności

Koszt procedur in vitro u par objętych Programem oraz koszty zabezpieczenia płodności na przyszłość refundowane są z budżetu państwa.

Jakie kryteria muszę spełnić żeby dołączyć do rządowego programu refundacji in vitro?

Do programu będą mogły zostać włączone osoby, które spełniły wszystkie kryteria włączenia wskazane w Programie:

 • pozostające w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu
 • u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Program
 • w przypadku korzystania z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia:
  • wiek (w dniu kwalifikacji):
   • kobieta do 42 roku życia
   • mężczyzna do 55 roku życia
  • w przypadku dawstwa nasienia – opinia psychologa potwierdzająca gotowość obojga partnerów do rodzicielstwa niegenetycznego
 • w przypadku korzystania z dawstwa oocytów lub dawstwa zarodka:
  • wiek(w dniu kwalifikacji):
   • kobieta do 45 roku życia
   • mężczyzna do 55 roku życia
  • opinia psychologa potwierdzająca gotowość obojga partnerów do rodzicielstwa niegenetycznego
 • z Programu mogą także skorzystać pary (u których w dniu zgłoszenia kobieta nie przekroczyła 45. roku życia, a mężczyzna nie przekroczył 55 roku życia), które przed wejściem w życie Programu miały, w ramach wcześniej realizowanych procedur (niezależne od ich źródeł finansowania), kriokonserwowane i przechowywane zarodki. Parom tym przysługuje kriotransfer w ramach Programu zgodnie z ustalonym kosztem jednostkowym

Jakie są kryteria wyłączenia z rządowego programu refundacji in vitro?

 • niespełnienie kryteriów kwalifikacji do Programu
 • pisemna rezygnacja z udziału w Programie
 • przeciwskazania medyczne, w szczególności:
  • w przypadku korzystania z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia:
   • nieodpowiednia reakcja na przeprowadzoną w ramach Programu stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania co najmniej dwóch dojrzałych komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji, w każdym z osobna
   • czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka u uczestniczki Programu
  • w przypadku korzystania z dawstwa oocytów lub dawstwa zarodka czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka u uczestniczki Programu

Co obejmuje program dofinansowania in vitro w latach 2024 – 2028?

Program składa się z 3 części – kwalifikacji, części klinicznej oraz biotechnologicznej:

 • Kwalifikacja obejmuje m.in. badanie USG narządów rodnych kobiety, badania laboratoryjne oraz konsultacje psychologa. Jej wyniki determinują dalszy schemat leczenia. W ramach Programu para ma prawo skorzystać sześciokrotnie ze zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu, w tym:
  • Scenariusz I – składający się maksymalnie z 4 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia, przy czym za jeden cykl leczenia uważa się procedurę będącą konsekwencją jednej kontrolowanej stymulacji jajeczkowania ze wszystkimi utworzonymi zarodkami przeznaczonymi do transferów
  • Scenariusz II – składający się maksymalnie z 2 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z oocytami od dawczyń – z możliwością zapłodnienia maksymalnie 6 komórek rozrodczych w ramach jednego cyklu
  • Scenariusz III – maksymalnie z 6 cykli z dawstwem zarodków – przy czym za jeden cykl leczenia uważa się jeden transfer zarodka
 • Część kliniczna składa się ze stymulacji hormonalnej lub monitorowania cyklu do kriotransferu oraz pobrania oocytów
 • Część biotechnologiczna składa się z pobrania oocytów, pobrania nasienia, części laboratoryjnej, transferu zarodka i potwierdzenia ciąży

Jakie kryteria muszę spełnić żeby dołączyć do rządowego programu refundacji zabezpieczenia płodności?

Do Programu mogą zostać zakwalifikowani pacjenci spełniający następujące kryteria:

 • pacjenci przed lub w trakcie leczenia onkologicznego o potencjale upośledzającym płodność
 • wiek (w dniu zgłoszenia – pierwszej wizyty u realizatora):
  • kobieta – od okresu dojrzewania do 40 roku życia
  • mężczyzna – od okresu dojrzewania do 45 roku życia

Jakie są kryteria wyłączenia z rządowego programu refundacji zabezpieczenia płodności?

 • niespełnienie kryteriów kwalifikacji do Programu
 • pisemna rezygnacja z udziału w Programie
 • przeciwskazania medyczne, w szczególności uniemożliwiające wykonanie procedury medycznie wspomaganej prokreacji dającej szanse na uzyskanie ciąży lub poród dziecka.

Co obejmuje refundacja zabezpieczenia płodności w latach 2024 – 2028?

Program składa się z kwalifikacji oraz części kliniczno-biotechnologicznej

 • Kwalifikacja przebiega na zasadach analogicznych jak w przypadku in vitro.
 • Część kliniczno-biotechnologiczna składa się z monitoringu cyklu, pobrania gamet oraz kriokonserwacji

Refundacja leków in vitro

Refundacja leków nie jest objęta Rządowym programem refundacji in vitro i będzie się odbywała na dotychczasowych zasadach.

Jak przygotować się do wizyty kwalifikacyjnej programu refundacji in vitro?

 • Na wizytę kwalifikacyjną w Klinice Fertina umawiamy się telefonicznie lub przez formularz na stronie kontaktowej. Wizyta odbywa się stacjonarnie
 • Zapraszamy oboje partnerów, proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodów tożsamości
 • Partnerzy powinni przynieść ze sobą posiadaną dokumentację medyczna

Chcesz skorzystać z programu dofinansowania in vitro w naszej Klinice?

Nasza warszawska Klinika Fertina jest realizatorem Rządowego Programu in vitro 2024 – 2028. Zadzwoń do nas na poniższy telefon lub zostaw kontakt do siebie wypełniając formularz (przycisk “Umów wizytę” poniżej) wybierając przed wysłaniem kategorię “Rządowy program in vitro” – oddzwonimy i ustalimy dalsze kroki.

Przydatne informacje

Ministerstwo Zdrowia o założeniach programu in vitro

Rozpocznij swoje starania z Fertiną

Wiemy jak stresująca może być droga od decyzji o posiadaniu dziecka do szczęśliwego rozwiązania i jak ważny jest wybór właściwej opieki, przy której będziecie czuć się komfortowo, a szanse na urodzenie zdrowego dziecka będą największe.

Nasz zespół lekarzy specjalizujących się w leczeniu niepłodności i badaniach prenatalnych oraz doświadczonych położnych pomoże wam we wszystkich etapach tej drogi, poczynając od wstępnej oceny pary, przez diagnozę, wykonanie niezbędnych badań, wspólne wypracowanie szczegółowego planu leczenia, śledzenie postępów, aż do wykonania badań prenatalnych i przygotowania do porodu.

Fertina - ciąża
Scroll to Top