Test fragmentacji DNA plemnika

Cel

Test fragmentacji DNA plemnika wykonywany metodą dyspersji chromatyny jądrowej plemnika (ang. Sperm Chromatin Dispersion, SCD) to test oceniający stopień uszkodzeń materiału genetycznego plemników w nasieniu.

Najważniejszą rolą do spełnienia przez plemnik jest dostarczenie informacji genetycznej do komórki jajowej w drodze zapłodnienia. Dzięki temu plemnik wraz z oocytem przekazują rodzicielskie DNA zarodkowi. DNA zawarte w każdej komórce naszego ciała może ulec uszkodzeniom, zarówno tym zaprogramowanym (naturalna śmierć komórki) jak i tym niezaplanowanym w wyniku np. narażenia na toksyny. Plemniki przemieszczając się ulegają naturalnej selekcji i część z nich ginie, dlatego w każdym nasieniu znajdą się plemniki z uszkodzonym DNA. Ważny jest zatem poziom tych uszkodzeń.

W przypadku plemnika, który dotrze do komórki jajowej uszkodzenia DNA mogą powodować problemy z jej zapłodnieniem, a jeśli nawet do niego dojdzie, to zazwyczaj kończy się nieprawidłowym rozwojem zarodka. To z kolei może być przyczyną braku implantacji lub poronienia. Pofragmentowane nici DNA nie są bezpośrednio manifestowane w wyglądzie i innych parametrach plemników (np. liczbie i ruchliwości), co oznacza, że nawet pacjenci z prawidłowym wynikiem ogólnego badania nasienia mogą mieć podwyższony stopień fragmentacji DNA. Powodem może być toksyczne środowisko (np. narażenie w miejscu pracy na promieniowanie, chemikalia, pestycydy itp.), palenie papierosów, przebyte infekcje, stany zapalne czy leczenie przeciwnowotworowe) itd.

Wynik badania fragmentacji DNA metodą dyspersji chromatyny jądrowej plemnika (SCD) informuje o poziomie uszkodzonych plemników w nasieniu w odniesieniu do wartości referencyjnej, która wynosi 30%, zatem wynik nieprawidłowy oznacza, że w nasieniu zidentyfikowano więcej niż 30% plemników z pofragmentowanym DNA. W takim przypadku rekomendowane są techniki wspomaganego rozrodu wzbogacone o preparatykę nasienia z użyciem specjalnych płytek (Fertile Plus Chip) zbudowanych z mikrokanałów, które odwzorowując naturalną drogę plemnika selekcjonują najlepsze plemniki oraz minimalizują uszkodzenia w trakcie przygotowania nasienia.

Kiedy?

Badanie wykonuje się po 2-5 dniach abstynencji seksualnej, w dobrym zdrowiu, bez gorączki, infekcji, nadmiernego spożycia używek, itp. Ograniczeniem analizy jest brak obecności plemników w ejakulacie.

Przebieg

Po przybyciu do Kliniki Fertina na umówione wcześniej spotkanie pacjent zostanie poproszony w Rejestracji o wypełnienie dokumentów (należy mieć ze sobą dowód osobisty). Następnie w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu na drodze masturbacji oddaje nasienie do jałowego pojemniczka. Można również dostarczyć próbkę nasienia oddanego w warunkach domowych – niezwykle istotny jest jednakże odpowiedni czas (do godziny) i warunki (w temperaturze ok 25 st Celsjusza) transportu. Niedotrzymanie tych zasad może zaburzyć ocenę i zafałszować wynik badania.

Czas trwania

Czas trwania procedury jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Wyniki

Wynik badania pacjent odbiera w Rejestracji w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

Scroll to Top