Test wiązania z hialuronianem

Cel

Test wiązania z hialuronianem (ang. Hyaluronan Binding Assay, HBA) to test oceniający dojrzałość plemników w nasieniu i ich gotowość do zapłodnienia.

Plemniki powstają w jądrach na drodze spermatogenezy i podczas prawidłowego przebiegu tego procesu zostają wyposażone w receptory dla hialuronianu. Jest to związek obecny na osłonce oocytu oraz na powierzchni komórek ziarnistych, które otaczają komórkę jajową. Związanie receptorów plemnika z hialuronianem komórek ziarnistych umożliwia i zapoczątkowuje wędrówkę plemnika do komórki jajowej.

Model powyższego wiązania można przenieść na szklaną płytkę, która pokryta hialuronianem odwzorowuje naturalny przebieg zapłodnienia. Test polega na nakropleniu zawiesiny plemników na płytkę testową i sprawdzeniu, jaki ich procent uległ przyłączeniu. Wynik prawidłowy to związanie powyżej 80% badanych plemników.

Sytuacja, kiedy odsetek plemników związanych z hialuronianem jest niższy oznacza zaburzenia procesu spermatogenezy i tym samym dojrzałości plemników. Wiąże się to częściej z nieprawidłowościami genetycznymi tych plemników. W konsekwencji mogą one nie poradzić sobie z zapłodnieniem lub przebieg tego procesu może być nieprawidłowy. W takim przypadku rekomendowane są techniki wspomaganego rozrodu wzbogacone o wykonanie testu HBA bezpośrednio przez wykorzystaniem plemników do zapłodnienia komórki jajowej – czyli procedura PICSI.

Kiedy?

Badanie wykonuje się po 2-5 dniach abstynencji seksualnej, w dobrym zdrowiu, bez gorączki, infekcji, nadmiernego spożycia używek, itp. Ograniczeniem analizy jest brak obecności ruchliwych plemników w ejakulacie.

Przebieg

Po przybyciu do Kliniki Fertina na umówione wcześniej spotkanie pacjent zostanie poproszony w Rejestracji o wypełnienie dokumentów (należy mieć ze sobą dowód osobisty). Następnie w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu na drodze masturbacji oddaje nasienie do jałowego pojemniczka. Można również dostarczyć próbkę nasienia oddanego w warunkach domowych – niezwykle istotny jest jednakże odpowiedni czas (do godziny) i warunki (w temperaturze ok 25 st Celsjusza) transportu. Niedotrzymanie tych zasad może zaburzyć ocenę i zafałszować wynik badania.

Czas trwania

Czas trwania procedury jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Wyniki

Wynik badania pacjent odbiera w Rejestracji następnego dnia.

Scroll to Top