Wizyta kwalifikująca do in vitro

Cel

Wizyta konsultacyjna przed planowanym podejściem do procedury in vitro. Para jest zdecydowana na ten typ leczenia, ma za sobą podejście do in vitro lub jest kierowana przez lekarza prowadzącego dotychczasowe leczenie.

Kiedy?

Wizyta kwalifikująca może się odbyć w każdym momencie cyklu, jednakże najlepiej byłoby zgłosić się w trakcie miesiączki (1-5 dzień cyklu).

Przebieg

Spotkanie rozpocznie się rozmową z lekarzem, który zapyta o czas trwania starań o ciążę, przebieg dotychczasowego leczenia, wyniki przeprowadzonych wcześniej badań oraz procedur wspomaganego rozrodu. Rozmowa dotyczyć też będzie ewentualnych chorób przewlekłych, wszelkich stosowanych na stałe leków, przebytych poważnych chorób, operacji, zabiegów. Należy przynieść ze sobą wszystkie posiadane wypisy ze szpitali (ze szczególnym uwzględnieniem opisów operacji i wyników badań histopatologicznych), wyniki badań diagnostycznych, dokumentację wykonanych procedur leczenia niepłodności. Listę koniecznych do podejścia do in vitro badań można znaleźć w artykule Ile kosztuje in vitro?

Po rozmowie z parą odbędzie się badanie ginekologiczne kobiety połączone z oceną USG. Na ten czas partner zostanie poproszony o opuszczenie gabinetu.

Na zakończenie wizyty pacjenci otrzymają egzemplarz zgody na leczenie in vitro do zapoznania się z nim w domu. Omówienie dokumentu oraz podpisanie go będzie miało miejsce na kolejnej wizycie.

Czas trwania

Wizyta trwa ok 40 min.

Wyniki

Podsumowaniem wizyty będzie wynik wykonanego badania USG ginekologicznego wraz z dokumentacją zdjęciową.

Scroll to Top