Ocena płodności kobiety, w porównaniu z badaniem mężczyzny, nie jest prosta. Komórek jajowych poza procedurą IVF nigdy bezpośrednio nie widzimy i nie możemy wobec tego w łatwy i pewny sposób ocenić stopnia ich prawidłowości. Skazani więc niejako jesteśmy na ocenę pośrednią. Pod uwagę bierzemy wiek pacjentki, laboratoryjne i ultrasonograficzne wykładniki rezerwy jajnikowej, badania hormonalne z krwi. W trakcie diagnostyki musimy także potwierdzić obecność owulacji oraz drożność jajowodów.

Testy płodności kobiety Dowiedz sie więcej »

Leczenie niepłodności, podobnie jak każdej innej choroby, powinno być leczeniem przyczynowym. Oznacza to konieczność przeprowadzenia najpierw bardzo dokładnej diagnostyki, a następnie precyzyjnego zareagowania tam, gdzie zaistniał problem.

Metody leczenia niepłodności Dowiedz sie więcej »

U mężczyzn odpowiedzialność za poczęcie nowego życia spoczywa na plemnikach. Badanie ogólne nasienia Badanie ogólne nasienia to podstawowa metoda oceny płodności męskiej. Wykonuje się go zawsze na początku diagnostyki pary, równolegle z oceną ginekologiczną partnerki. Dostarcza informacji na temat ilości plemników w nasieniu, ich koncentracji, ruchliwości, prawidłowości budowy. Istotne znaczenie dla interpretacji wyniku mają odpowiednie

Testy płodności mężczyzny Dowiedz sie więcej »

Na koniec wizyty pierwszorazowej, po zapoznaniu się z dokumentacją pary oraz po szczegółowej rozmowie i badaniu lekarskim pacjentki, lekarz zaproponuje plan dalszego postępowania diagnostycznego i leczenia. Pacjentka otrzyma te ustalenia na piśmie. Plan może ulec modyfikacji po uzyskaniu wyników innych zleconych badań.

Jak wygląda plan leczenia Dowiedz sie więcej »

Scroll to Top