Agnieszka Gajda-Czerwińska

Specjalizacja

Agnieszka Gajda-Czerwińska

Tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii uzyskałam w 2018r, zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z wynikiem bardzo dobrym.

Zajmuję się wszystkimi problemami związanymi z moją specjalizacją. W zakresie ginekologii zajmuję się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób narządu rodnego, poradnictwem antykoncepcyjnym. W zakresie położnictwa prowadzę poradnictwo prekoncepcyjne, diagnostykę i leczenie niepłodności, prowadzenie ciąży fizjologicznej i powikłanej.

Wykształcenie

Ukończyłam II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 2007 r. Po ukończeniu studiów odbyłam staż podyplomowy w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.

Szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w latach 2009 – 2018 odbyłam w II Klinice Ginekologii i Położnictwa CMKP Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Doświadczenie i umiejętności zawodowe zdobywałam w zespole prowadzonym przez prof. Romualda Dębskiego. W 2018r uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego do wykonywania badań USG w ginekologii i położnictwie. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń organizowanych przez PTU i PTG. Nieustannie uaktualniam swoją wiedzę i zdobywam nowe umiejętności, co potwierdzają liczne certyfikaty.