Symptomy niepłodności
Najważniejszy symptom, a nawet warunek rozpoznania niepłodności, to brak ciąży po roku współżycia bez zabezpieczeń…
Przygotowanie do ciąży
Zdrowie rodziców ma duży wpływ na rozwój dziecka, a więc kompleksowe przygotowania należy rozpocząć już…
Co jeszcze możemy zrobić?
Obok przyczynowego leczenia trudności z poczęciem dziecka prowadzonego przez specjalistę, na pewno dużą rolę odgrywają…
Scroll to Top