Cel Ciąg wizyt i badań hormonalnych, które mają za zadanie ocenę postępów stymulacji mnogiego jajeczkowania oraz ustalenie terminu punkcji jajników w celu pobrania komórek jajowych. Kiedy? Pierwsza wizyta tego typu ma miejsce w trakcie krwawienia po zakończeniu przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych w długim protokole lub w 1-2 dniu miesiączki, jeśli zastosowany będzie krótki protokół. Druga wizyta […]

Monitoring stymulacji Dowiedz sie więcej »

Cel Test fragmentacji DNA plemnika wykonywany metodą dyspersji chromatyny jądrowej plemnika (ang. Sperm Chromatin Dispersion, SCD) to test oceniający stopień uszkodzeń materiału genetycznego plemników w nasieniu. Najważniejszą rolą do spełnienia przez plemnik jest dostarczenie informacji genetycznej do komórki jajowej w drodze zapłodnienia. Dzięki temu plemnik wraz z oocytem przekazują rodzicielskie DNA zarodkowi. DNA zawarte w

Test fragmentacji DNA plemnika Dowiedz sie więcej »

Cel Celem badania jest pomiar statycznego potencjału oksydacyjno-redukcyjnego w spermie (sORP), którego poziom wartości wskazuje czy plemniki poddane są stresowi oksydacyjnemu. Stres oksydacyjny jest stanem spowodowanym brakiem równowagi między wytwarzaniem reaktywnych form tlenu (RFT), a układem antyoksydacyjnym organizmu odpowiedzialnym za ich neutralizację i usuwanie. Podczas gdy niewielkie ilości RFT są wymagane do normalnego funkcjonowania plemników,

Test stresu oksydacyjnego Dowiedz sie więcej »

Cel Test wiązania z hialuronianem (ang. Hyaluronan Binding Assay, HBA) to test oceniający dojrzałość plemników w nasieniu i ich gotowość do zapłodnienia. Plemniki powstają w jądrach na drodze spermatogenezy i podczas prawidłowego przebiegu tego procesu zostają wyposażone w receptory dla hialuronianu. Jest to związek obecny na osłonce oocytu oraz na powierzchni komórek ziarnistych, które otaczają

Test wiązania z hialuronianem Dowiedz sie więcej »

Cel Konsultacja embriologiczna to spotkanie ze specjalistą w dziedzinie embriologii, na którym pacjenci mogą uzyskać informacje na temat procedur wspomaganego rozrodu z punktu widzenia pracowni embriologicznej oraz omówić aspekty prawne i obowiązujące w leczeniu niepłodności standardy postępowania z gametami i zarodkami. Kiedy? W trakcie inseminacji, korzystania z banku gamet i zarodków, in vitro lub innych

Konsultacja embriologiczna Dowiedz sie więcej »

Cel Powstałe podczas procedury in vitro zarodki mogą rozwijać się na podłożach hodowlanych w inkubatorze do 5-6 dni. Potem muszą być zamrożone albo przeniesione do jamy macicy, inaczej obumrą. Procedura przeniesienia zarodka do jamy macicy nazywa się właśnie transferem. Kiedy? Zarodki mogą być transferowane z inkubatora do jamy macicy na trzecią dobę życia lub po

Transfer zarodków Dowiedz sie więcej »

Cel Pobranie komórek jajowych ma miejsce w trakcie procedury in vitro. Celem tego zabiegu jest uzyskanie dojrzałych oocytów, które następnie będą poddane zapłodnieniu w Pracowni Embriologicznej. Kiedy? Dokładny termin wykonania procedury ustalany jest podczas spotkań w naszej Klinice leczenia niepłodności w trakcie stymulacji jajeczkowania do in vitro i bezpośrednio wynika z przebiegu tej stymulacji. Najpóźniej

Pobranie komórek jajowych Dowiedz sie więcej »

Cel Inseminacja domaciczna z użyciem nasienia dawcy to jedna z metod wspomaganego rozrodu. Celem jej jest podanie specjalnie przygotowanego nasienia wprost do jamy macicy. W warszawskiej klinice Fertina współpracujemy z renomowanym duńskim bankiem spermy – European Sperm Bank Dowiedz się więcej o inseminacji i innych metodach leczenia niepłodności z artykułu: Metody leczenia niepłodności Kiedy? Dokładny

Inseminacja nasieniem dawcy Dowiedz sie więcej »

Cel Kolejna wizyta w procedurze podejścia do in vitro. Jej głównym celem jest podpisanie zgody na leczenie oraz omówienie i zaplanowanie schematu następnych działań. Na tę wizytę muszą przyjść oboje partnerzy! Kiedy? Data wizyty ustalana jest na wizycie kwalifikującej do IVF. Przebieg Wizyta zaczyna się oceną pacjentki w TV USG. Następnie lekarz proponuje i omawia

Wizyta rozpoczynająca in vitro Dowiedz sie więcej »

Cel Wizyta konsultacyjna przed planowanym podejściem do procedury in vitro. Para jest zdecydowana na ten typ leczenia, ma za sobą podejście do in vitro lub jest kierowana przez lekarza prowadzącego dotychczasowe leczenie. Kiedy? Wizyta kwalifikująca może się odbyć w każdym momencie cyklu, jednakże najlepiej byłoby zgłosić się w trakcie miesiączki (1-5 dzień cyklu). Przebieg Spotkanie

Wizyta kwalifikująca do in vitro Dowiedz sie więcej »

Scroll to Top