Testy płodności kobiety
Ocena płodności kobiety, w porównaniu z badaniem mężczyzny, nie jest prosta. Komórek jajowych poza procedurą…
Metody leczenia niepłodności
Leczenie niepłodności, podobnie jak każdej innej choroby, powinno być leczeniem przyczynowym. Oznacza to konieczność przeprowadzenia…
Testy płodności mężczyzny

U mężczyzn odpowiedzialność za poczęcie nowego życia spoczywa na plemnikach. Badanie ogólne nasienia Badanie ogólne…

Płodność kobiety
Płodność kobiety nieodłącznie związana jest z posiadaniem prawidłowych komórek jajowych.
Jak wygląda plan leczenia
Na koniec wizyty pierwszorazowej, po zapoznaniu się z dokumentacją pary oraz po szczegółowej rozmowie i…
Co jeszcze możemy zrobić?
Obok przyczynowego leczenia trudności z poczęciem dziecka prowadzonego przez specjalistę, na pewno dużą rolę odgrywają…

Opisy wizyt

Monitoring stymulacji

Cel Ciąg wizyt i badań hormonalnych, które mają za zadanie ocenę postępów stymulacji mnogiego jajeczkowania…

Test fragmentacji DNA plemnika

Cel Test fragmentacji DNA plemnika wykonywany metodą dyspersji chromatyny jądrowej plemnika (ang. Sperm Chromatin Dispersion,…

Test stresu oksydacyjnego

Cel Celem badania jest pomiar statycznego potencjału oksydacyjno-redukcyjnego w spermie (sORP), którego poziom wartości wskazuje…

Test wiązania z hialuronianem

Cel Test wiązania z hialuronianem (ang. Hyaluronan Binding Assay, HBA) to test oceniający dojrzałość plemników…

Konsultacja embriologiczna

Cel Konsultacja embriologiczna to spotkanie ze specjalistą w dziedzinie embriologii, na którym pacjenci mogą uzyskać…

Transfer zarodków

Cel Powstałe podczas procedury in vitro zarodki mogą rozwijać się na podłożach hodowlanych w inkubatorze…

Pobranie komórek jajowych

Cel Pobranie komórek jajowych ma miejsce w trakcie procedury in vitro. Celem tego zabiegu jest…

Inseminacja nasieniem dawcy

Cel Inseminacja domaciczna z użyciem nasienia dawcy to jedna z metod wspomaganego rozrodu. Celem jej…

Scroll to Top