Anna Cesarz

Specjalizacja

Anna Cesarz

Posiada specjalizację z położnictwa i ginekologii oraz specjalizację z perinatologii. W swojej praktyce medycznej zajmuje się prowadzeniem ciąż fizjologicznych oraz ciąż wysokiego ryzyka – ciąż bliźniaczych, powikłanych cukrzycą ciążową (w tym też leczoną insuliną), nadciśnieniem tętniczym, niedoczynnością tarczycy.
W zakresie ginekologii zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób kobiecego narządu rodnego oraz poradnictwem antykoncepcyjnym.

Wykształcenie

Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski - Dyplom Lekarski rok 2003
Specjalizacja z położnictwa i ginekologii - tytuł specjalisty rok 2013
Specjalizacja z perinatologii - tytuł specjalisty rok 2021

Praktyka zawodowa i działalność dydaktyczna:

Poza CM Fertina pracuje na Oddziale Patologii Ciąży oraz w Poradni Patologii Ciąży Szpitala im. prof. W. Orłowskiego CMKP. Wykonuje cięcia cesarskie oraz operacje ginekologiczne.