Joanna Pulkowska

Specjalizacja

Alicja Bednarowska-Flisiak

Pomagam kobietom ciężarnym bezpiecznie i zdrowo przejść przez okres ciąży. Przygotowuję je do porodu i opieki nad noworodkiem.

Poza CM Fertina pracuję na Sali Porodowej i w oddziale Patologii Ciąży w Klinice Ginekologii i Położnictwa CMKP Szpitala Bielańskiego, ul.Cegłowska 80.

Wykształcenie

Wydział Położnych Medycznego Studium Zawodowego nr 2 w Warszawie ukończyłam w 1986r. W latach 2014-2015 studiowałam na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i uzyskałam dyplom licencjata z dziedziny Położnictwa z wynikiem bardzo dobrym.

Od 1986 roku pracuję jako położna na sali porodowej najpierw w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego, od 2006 roku w Szpitalu Bielańskim. Od 2002 roku prowadzę zajęcia teoretyczne w Szkole Rodzenia dotyczące opieki położnej nad kobietą w trakcie porodu.

Aktywności

Jestem aktywną i częstą uczestniczką szkoleń i konferencji związanych z tematyką pracy położnej oraz zjazdów Szkół Rodzenia.